Oct 24, 2013

MELAKA MAJU

1. TAHAP MAJU                                                                                   -TERCAPAI
2. SELURUH NEGERI MAPAN                                                            -TERCAPAI
3. DESTINASI PELANCONGAN ANTARABANGSA 2012               -28/45
4. AKSES BEKALAN AIR TERAWAT (% ISI RUMAH)                     -100%
5. AKSES BEKALAN ELEKTRIK  (% ISI RUMAH)                            -100%
6. KEMISKINAN (%) 2012                                                                    -0.1%
7. PENGANGGURAN (%)                                                                      -0.4%
8. BANDAR TERCANTIK DAN TERBERSIH DI MALAYSIA

No comments:

Post a Comment